Zdroj: archiv webu

Co dělat při dopravní nehodě

5. 3. 2019

Šest jednoduchých zásad, které vám v případě havárky ušetří stres, čas i peníze. Loni šetřila Policie České republiky 104 764 dopravních nehod, oproti předešlému roku téměř o tisíc více. A to se jednalo pouze o nehody, ke kterým je nutné policii přivolat. Rádi věříme, že právě nám se nehody budou vyhýbat. Je ale lepší být připraven.

Ať už se jedná o menší nebo závažnější dopravní nehodu, je dobré mít na paměti několik kroků, kterými se lze bezprostředně řídit. Jednou z nejdůležitějších zásad je zachování klidu a chladné hlavy. Ve stresové situaci může dobře pomoci i operátor asistenční služby, který poskytne rady k dalšímu řešení. Dopravní nehoda se může přihodit i v zahraničí, kde jeho pomoc oceníte o to víc. Jak tedy postupovat při nehodě a čím začít?

  1. Zastavte a označte místo nehody

Z místa havárie za žádných okolností neodjíždějte. Ještě před výstupem z vozidla si oblečte výstražnou vestu, která je součástí povinné výbavy. Rozsviťte výstražná světla na automobilu a umístěte za něj výstražný trojúhelník. Na běžných komunikacích do vzdálenosti alespoň 50 metrů, na dálnici pak 100 metrů. Výrazně tak snížíte riziko vzniku hromadné nehody. Po silnici a v okolí havárie se pohybujte s maximální obezřetností.

  1. Zjistěte škody na zdraví

U všech členů posádky se přesvědčte o možných zraněních a jejich rozsahu. To samé proveďte i u dalších vozidel, která se stala účastníky neštěstí. V případě potřeby neprodleně zavolejte lékařskou pomoc na čísle 112 nebo 155. V ideálním případě by všechny osoby měly opustit vozidlo a zdržovat se v bezpečné vzdálenosti.

  1. Přivolejte policii

Zásah policejních složek není nezbytně nutný u všech nehod. Povinnost oznámit jí ovšem máte v případě, že při havárii byl někdo zraněn nebo usmrcen, škoda na majetku přesáhla 100 000 korun nebo došlo k poškození příslušenství pozemní komunikace (svodidel, lamp a podobně).

  1. Vyměňte si informace s dalšími účastníky

Pokuste se s ostatními účastníky havárie určit viníka nehody a navzájem si vyměňte veškeré údaje: celá jména a adresy řidičů, jména a adresy osob, které na auta uzavřely povinné ručení, identifikační údaje o vozidle, názvy pojišťoven, čísla pojistek. Poznamenejte si, zda účastníci mají havarijní pojištění. Oslovit můžete i další svědky nehody a zajistit si i jejich kontaktní údaje.

  1. Zdokumentujte místo nehody

Poznamenejte si čas i místo havárie, škodu si nafoťte, popřípadě si celou scénu načrtněte. Sepište si veškeré okolnosti, které k nehodě vedly. Všechny skutečnosti můžete uvést do Záznamu o nehodě nebo sepsat na list papíru, který by měl být podepsán oběma poškozenými. Jednotný evropský formulář Záznamu o nehodě, naleznete ke stažení na webových stránkách BESIP. Doporučujeme alespoň jednu vytištěnou kopii vždy vozit v automobilu. Do záznamu uvádíte veškeré okolnosti nehody i identifikační údaje vozidla, řidičů pojistníků i pojistitelů. Nezapomenete tak na žádnou důležitou informaci, kterou je třeba si po nehodě poznamenat.

  1. Oznamte událost na pojišťovně

Nehoda by pojišťovně měla být oznámena v co nejkratším termínu a se všemi podrobnostmi. „Pokud si v daném okamžiku nejste jistí, jak postupovat, nejlépe se obraťte na asistenční službu pojišťovny. Postup řešení jednotlivých nehod totiž není univerzální a vždy záleží na závažnosti neštěstí, kterého jste se stali součástí. Asistenční služba by vám nejlépe měla zajistit náhradní vozidlo, ubytování nebo vám zařídit dopravu do místa bydliště,” radí Marek Orawski z První klubové pojišťovny.

 

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018