Zdroj: archiv webu

Rady na cestu: Srbsko 2017

5. 6. 2017

Plánujete cestu do Srbska? Seznamte se se základními informacemi, které byste jako řidička v této zemi měla vědět. Mimo jiné se dozvíte, že v povinné výbavě nesmí v Srbsku chybět tažné lano, a že za nezapnutá světla ve dne si můžete vysloužit pěknou pokutu.

Výbava

Bezpečnostní pásy

Všichni cestující všech vozidel vybavených bezpečnostními pásy musí tyto pásy za jízdy použít, nehledě na to zda jsou cestující umístěni v přední nebo zadní části vozidla a nehledě na zemi registrace vozidla.

Dětské autosedačky

Děti do 3 let mohou být přepravovány v přední části vozidla pod podmínkou, že jsou umístěny v dětském zádržném systému přizpůsobeném jejich velikosti a otočeném proti směru jízdy, a že je deaktivován přední airbag. Děti od 3 do 12-ti let nesmí cestovat na předním sedadle vozidla. Dětské zádržné systémy musí být homologované a musí být označeny značkou ECE R44/04.

Helma pro motocyklisty

Bezpečnostní přilby jsou povinné pro oba jezdce a cestující na motocyklu, mopedu, motorizované tříkolce a čtyřkolce. Helmy musí být homologovány. Tyto předpisy platí také pro návštěvníky.

Světla

Motocyklisté musí používat potkávací světla na cestách mimo zastavěné oblasti, a to i za denního světla.

Všichni uživatelé motorových vozidel musí použít svá potkávací světla v situaci, kdy je viditelnost snížena na 200 metrů mimo zastavěné oblasti, a na 100 metrů v zastavěných oblastech, ve dne nebo v noci.

Mlhovky nejsou povinné, ale pokud jsou jimi vozidla vybavena, musí být dvě v řadě a musí být buď bílé nebo žluté barvy a musí být umístěny v souladu s požadavky Vídeňské úmluvy. V mlze musí řidiči použít potkávací světla nebo mlhovky spolu s potkávacími světly.

Výstražný trojúhelník

Veškerá motorová vozidla (kromě motocyklů), včetně vozidel registrovaných v zahraničí, musí mít na palubě výstražný trojúhelník. Vozidla s přívěsem a motorová vozidla se sloupkem na zadní straně, (pokud vozidla jedou v koloně), musí mít na palubě trojúhelníky dva.

Hasicí přístroj

V Srbsku není povinné mít na palubě osobního automobilu hasicí přístroj.

Lékárnička

Řidiči všech motorových vozidel (s výjimkou mopedů) musí mít na palubě vozidla lékárničku – typ A pro motocykly, typ B pro ostatní vozidla.

Tažné lano

Osobní automobily musí mít na palubě tažné lano nebo tažné zařízení. Lano musí poskytovat prostor 3-5 m k tažení jiného vozidla a tažné zařízení prostor 3 m. Pokud je vozidlo taženo, musí být v zadní části taženého umístěn vozidla výstražný trojúhelník a druhý výstražný trojúhelník pak musí být připevněn k přední části tažného vozidla.

Reflexní vesta

Reflexní vesta je v Srbsku povinná na palubě soukromého nebo i komerčního vozidla. Pokud řidič nebo cestující opouští vozidlo a jde na silnici, musí na sobě mít oblečenu reflexní vestu. V noci, nebo v případě špatné viditelnosti, na sobě musí mít reflexní vestu i osoba tlačící nebo táhnoucí vozík a osoba doprovázející skupinu lidí.

Rychlostní limity

 • v zastavěných oblastech: 50 km/h, pokud není uvedeno jinak dopravními značkami
 • na silnici: 80 km/h, pokud není uvedeno jinak dopravními značkami
 • na rychlostní silnici: 100 km/h, pokud není uvedeno jinak dopravními značkami
 • na dálnici: 120 km/h, pokud není uvedeno jinak dopravními značkami

Pokuty

Policie může uložit pokutu na místě za přestupky proti dopravním předpisům.

Měna
 • kurz červen 2017: 100 dinárů (RSD)  = 21,60 Kč
Překročení rychlostního limitu
 • do 10 km/h v zastavěných oblastech = pokuta 3 000 RSD
 • od 21 do 50 km/h v zastavěných oblastech= 6 000 – 20 000 + 4 body, odebrání řidičského průkazu na 30 dní
 • do 20 km/h mimo zastavěné oblasti = pokuta 3 000 RSD
 • dd 41 do 60 km/h mimo zastavěné oblasti = 6 000 – 20 000 + 4 body, odebrání řidičského průkazu na 30 dní
 • při vyšších rychlostech odebrání řidičského průkazu
 • jízda bez denních světel = pokuta 3 000 (bez nehody), 5 000 – 15 000 (způsobena nehoda)
 • nezapnuté bezpečnostní pásy = pokuta 5 000 RSD
 • telefonování za jízdy (bez nehody) = pokuta 3 000 RSD
 • jízda na červenou = 15,000-30,000 + 6 bodů nebo 30 dní vězení a odnětí řidičského průkazu na 3 měsíce (při nezapříčinění nehody)
Řízení pod vlivem alkoholu
 • nad 0,05% = pokuta 5 000 RSD
 • od 0,12% do 0,16% = pokuta 15 000 až 30 000 + 10 bodů, odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců
Alkohol za volantem

Řidič bude považována za řídícího pod vlivem alkoholu, pokud je procento alkoholu přítomného v jeho krvi 0,03% nebo vyšší, nebo pokud lékařské vyšetření ukáže, že jsou oslabeny jeho běžné životní funkce, bez ohledu na procento alkoholu v jeho krvi.

Motoristé, kteří jsou shledáni vinnými z řízení vozidla pod vlivem alkoholu jsou velmi tvrdě trestáni. Každá osoba podezřelá z řízení vozidla pod vlivem alkoholu, nebo z pokusu o provozování vozidla pod vlivem alkoholu se musí podrobit dechové zkoušce, vyšetření krve, testu moči, nebo lékařskému vyšetření.

Policie je oprávněna k náhodnému testování řidičů. Testování řidičů na přítomnost alkoholu a drog v krvi je povinné po nehodě.

Přítomnost psychotropních látek v krvi řidiče může být zjištěna pomocí krevního testu, testu slin nebo moči.

V případě prokázání porušení těchto nařízení je řidič trestán pokutou, trestnými body, trestem odnětí svobody a / nebo pozastavení řidičského průkazu – viz oddíl o pokutách a dalších sankcích.

Mazlíčci

Pokud cestujete do Srbska s domácím mazlíčkem, nezapomeňte vzít pas vydaný úředním veterinárním lékařem. Očkováni proti vzteklině musí být nejméně 3 týdny před odjezdem.

Silniční síť v Srbsku

Délka silniční sítě v Srbsku je odhadem 43.750 km včetně cca 17.000 km silnic I. třídy, 498 km dálnic a 136 km rychlostních komunikací. Mezinárodní tranzitní komunikace jsou většinou v dobrém stavu. Navštěvujícím motoristům se doporučuje používat tyto trasy, které jsou na mapách vyobrazeny jako mezinárodní nebo turistické silnice. Některé příklady hlavních tras pro osobní a užitková vozidla:

 • z Maďarska, přes Bělehrad, do Řecka: dálnice E75 z hraničního přechodu Röszke / Horgos přes Novi Sad do Bělehradu, dálnice E75 Bělehrad – Niš na hranici Makedonie
 • z Bělehradu na pobřeží Jaderského moře (Černá Hora): Bělehrad – Gornji Milanovac – Cacak – Nova Varoš – Bijelo Polje – Podgorica a dále pak po komunikaci směrem k pobřeží

Okruh je postaven kolem Bělehradu, do tří hlavních částí:

Část A, Batajnica-Dobanovci, spojující Bělehrad s dálnicí na Novi Sad (E75) na severu a dálnicí Sid-Bělehrad na západě (E70), 10,1 km dlouhý – dokončen

Část B, Dobanovci-Bubanj Potok, spojující E70 s jižním obchvatem Bělehrad-Niš hlavní silnice (E75), 37,3 km dlouhý – nedokončený

Část C, Bubanj Potok-Vinča-Starčevo (u Pančevo), 22 km dlouhý, přes Dunaj nový most – plánován

Cena mýtného

Mýtné může být hrazeno v hotovosti v RSD, nebo v EUR. Řidiči mohou platit i prostřednictvím kraditních karet MasterCard, Maestro, Visa nebo American Express karty, stejně jako národní kartou Dina card. Aktuální ceny zde.

Seznam dálnic v Srbsku

 • E 75: Bělehrad – Niš – Pecenjevce
 • E 70: Bělehrad – Sid
 • Rychlostní komunikace:
 • E 75: Subotica – Feketic – Novi Sad – Bělehrad
 • E 75 Subotica – Horgos

Pohonné hmoty

Benzín (pouze bezolovnatý – olovnatý benzín již není v Srbsku k dispozici) a nafta jsou široce dostupné v celé zemi. Většina čerpacích stanic je otevřena od 08.00 do 20.00 hodin.

Ceny paliva

Aktuální ceny paliva naleznete na: http://uamk.cz/informace-pro-motoristy/ceny-pohonnych-hmot-v-evrope.

Co dělat v případě nehody

V Srbsku je povinné hlášení všech nehod, při kterých došlo k vážné materiální škodě, zranění nebo smrti, na policii. Pokud je to možné, neměli by účastníci silničního provozu opustit místo nehody. Musí přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zajistili pomoc zraněným a aby zajistili bezpečnost silničního provozu a zachovali stopy nehody až do příjezdu policie.

V případě způsobení pouze materiální škody, obdrží řidič vozidla registrovaného v zahraničí přímo na místě certifikát od autorizovaného úředníka, který potvrzuje poškození vozidla. Ve výjimečných případech může být certifikát vydán i za předpokladu, že nebylo oficiálně zaznamenáno poškození vozidla na místě, pokud je možné nade vší pochybnost prokázat, že prohlášení řidiče o poškození jeho vozidla je pravdivé.

Pokud není řidič poškozeného vozidla registrovaného v zahraničí, při opouštění Srbska, schopen předložit příslušné osvědčení a existuje-li důvodné podezření, že toto vozidlo bylo zapojeno do dopravní nehody, která nebyla oznámena orgánům, nebo že vozidlo bylo odstraněno z místa nehody před příchodem příslušných orgánů, bude vozidlo zabaveno a budou přijata nezbytná opatření ke stanovení podmínek, za kterých bylo vozidlo poškozeno.

Po nehodě vozidla registrovaného v Srbsku, musí řidiči vyplnit evropský Záznam o dopravní nehodě, podepsat a poslat jej svým pojišťovnám.

Čísla tísňových linek:
 • záchranka: 194
 • policie: 192
 • hasiči: 193
 • infolinka: 9812

Evropská jednotná tísňová linka 112 je zavedena v Bělehradě a bude postupně zaváděna v dalších městech a oblastech Srbska.

Důležité kontakty:

Srbský Autoklub Informace o jízdních podmínkách je možné získat na telefonním čísle +381 11 333 1100/1200 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@amss.org.rs.

Srbská asistenční služba 24 hodin denně www.amss-ps.com

Aktuální informace o stavu silnic: www.putevi-srbije.rs

Turistická centrála: www.serbia.travel

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018