Zdroj: archiv webu

Ženy se bojí cestovat MHD

23. 6. 2021

Zahraniční i domácí studie z poslední doby ukazují na významné rozdíly mezi muži a ženami nejen v dopravním chování, ale také ve vnímání různých dopravních situací a odlišném vyhodnocování případných rizik. Strach ovlivňuje dopravní chování a možnosti mobility žen jednoznačně více, než je tomu u mužů.

„Získat data z českého prostředí jsme proto považovali za obzvláště důležité pro zlepšení dopravního plánování právě s ohledem na potřeby žen a mužů,“ vysvětlila důležitost realizace výzkumu na téma dopravního chování žen Eva Adamovská, socioložka z Centra dopravního výzkumu. Reprezentativní výzkum mezi 8 900 českými muži a ženami potvrdil značné rozdíly ve vnímání důležitosti bezpečí při cestování.

Nejméně bezpečně se cítí ženy ve věkové kategorii 18-29 let, naopak stejně staří muži zažívají vzhledem k ostatním věkovým skupinám nejmenší pocit ohrožení. Přímo úměrně s rostoucím věkem také roste množství lidí, kteří s čekáním na veřejnou dopravu po setmění zkušenost nemají. Toto vyhýbání se nočnímu cestování je opět typičtější pro ženy.

Pohybu venku po setmění se rozhodně vyhýbá 29 % žen, ale jen 6 % mužů. Rozdíl je tedy značný. Podíl žen, které se, pokud to je možné, vyhýbají pohybu venku za tmy, je ve všech věkových kategoriích výrazně větší než podíl mužů. S přibývajícím věkem tyto podíly rostou u obou pohlaví, u žen je ale nárůst strmější. Zatímco mezi 71letými a staršími ženami takový názor rozhodně zastává 43 %, u nejmladší věkové
skupiny 18-29 let to je 22 %.

Výzkum ukázal na celou řadu odlišností mezi ženami a muži, jejich vnímání cestování a souvisejících problémů, které při svém každodenním užívání dopravy řeší. Takto získaná data jsou zásadní pro zlepšení dopravního i městského plánování.

Sdílet článek:

Internetový magazín Žena v autě vydává vydavatelství Srdce Evropy s.r.o., Bořivojova 17, Praha 3, Tel. : +420 222 726 364 | Napište nám | Redakce | Cookies | Ochrana osobních údajů © 2018